Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Vanwege het COVID-19 virus hanteren wij momenteel naast ons algemene huisreglement een zero tolerance beleid. Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met ons huisreglement en ons zero tolerance beleid. Bij het niet naleven van één van onderstaande regels en/of het algemene huisreglement, zal er geen waarschuwing en/of refund gegeven worden maar wordt u per direct verzocht het hotel te verlaten.

Het is verboden om:

 • Het is verboden rookmelders af te dekken.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgasballonnen en/of ampullen te gebruiken in de kamer of bij u te hebben.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal/Bezoek ontvangen op de kamer.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,00.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Uitchecken maandag t/m vrijdag tot 11:00 uur. Zaterdag en zondag uitchecken tot 12:00 uur.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Huisdieren zijn welkom op een beperkt aantal comfort kamers. Op onze luxe kamers en suites zijn huisdieren niet toegestaan. Voor het verblijf van een huisdier rekenen wij een toeslag.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Het is niet toegestaan om eten van buitenaf mee te nemen en/of te bestellen
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Uw kleding dient er te alle tijde verzorgd uit te zien, wij behouden ons het recht voor om gasten die met ontbloot bovenlijf, het restaurant, hotel en/of terras willen bezoeken, de toegang te weigeren.
 • Afval dient u in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
 • Bij de receptie is een EHBO set aanwezig. Tevens beschikt Van der Valk Hotel Nieuwerkerk over een AED.
 • Glaswerk en servies mogen niet worden meegenomen naar de parkeerplaats.
 • In het restaurant en op het terras zijn huisdieren toegestaan, mits aangelijnd. Het meebrengen van uw huisdier tijdens het verblijf is op aanvraag. Uiteraard zijn blindengeleidehonden toegestaan.
 • Van der Valk Hotel Nieuwerkerk heeft een gratis parkeerterrein. Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto in de gemarkeerde parkeervakken te parkeren zodat geen onnodige overlast veroorzaakt wordt. Het parkeren is voor eigen risico. Vriendelijk verzoek om rekening te houden met de invalide parkeerplaatsen, laden/lossen parkeerplaats en de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.
 • Hotel Nieuwerkerk behoudt zich te alle tijde het recht uw reservering te annuleren en/of te wijzigen.
 • Onze directie wenst u een prettig verblijf toe.

Reglement suites:

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 175,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Kinderen en baby's zijn op de suites niet toegestaan.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Wij rekenen voor onze suites een borg van € 100.00 per suite. De borg zullen wij bij uitcheck na kamercontrole retourneren op de wijze hoe de borg voldaan is, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.